Zorgadviseur

Zorgadviseur2019-01-29T14:48:16+00:00

Indien u met de benodigde zorg en/of andere diensten zelfstandig thuis wilt blijven wonen en zich in deze wilt laten adviseren, kunt u contact opnemen met de zorgadviseur.

De zorgadviseur helpt u uw zorgvraag in kaart te brengen en u wegwijs te maken binnen de diverse instanties bij wie u voor zorg terecht kan. Ook voor hulp bij het invullen van de benodigde formulieren biedt de onafhankelijke zorgadviseur uitkomst.

Wat zijn de kosten?

Het eerste huisbezoek is gratis. Daarna kan een abonnement afgesloten worden voor € 75,00 per maand. Binnen dit abonnement valt de volgende dienstverlening:

 • Intake
 • Plan opstellenmet betrekking tot de gewenste afspraken/dienstverlening
 • Een uur persoonlijke begeleiding per maand
 • Doorlopend zorginhoudelijk en juridisch advies waarbij alle afstemmingsvragen afgehandeld en georganiseerd worden.

Buiten dit abonnement kunt u flexibel een beroep doen op de zorgadviseur. Het tarief hiervoor bedraagt € 60,00 per uur.

De mogelijkheid bestaat dat bovenstaande kosten betaald worden vanuit het PGB.

Een zorgadviseur denkt mee met de cliënt en zijn vertegenwoordigers.

Binnen de gestelde indicatie en de specifieke wensen en behoeften van de cliënt in overweging nemend, kan de zorgadviseur de verschillende zorgvragen zoals thuiszorg, dagbesteding en benodigde aanpassingen en ook gemaksdiensten op elkaar afstemmen en daardoor een belangrijke steun zijn voor de cliënt en diens naaste omgeving.

Allround pakket

De zorgadviseur kan voor u het meest aantrekkelijke en passende aanbod samenstellen en u desgewenst in contact brengen met organisaties die u in deze van dienst kunnen zijn.

De zorgadviseur biedt een “allround” pakket aan, dat kan bestaan uit:

 • Financiële administratie
 • Regelen nalatenschap
 • Begeleiding naar afspraak
 • Aanvragen indicatie
 • Ondersteunen bij verschillende afhandelingen van gemeente-, bank- en/of verzekeringsloketten en zorgorganisaties
 • Casemanagement

Inzet

De zorgadviseur werkt voor alle zorgorganisaties in de regio. De zorgadviseur regelt de gevraagde ondersteuning zelf of via het netwerk. Door samen te werken met het netwerk is de juiste expertise voorhanden.

Werkwijze

De zorgadviseur:

 • Komt bij u thuis voor een eerste bezoek, de intake
 • Analyseert en stelt de hulpvraag vast
 • Bespreekt de mogelijkheden en wensen
 • Stelt een plan op aan de hand van de mogelijkheden en wensen
 • Bemiddelt bij het regelen van de zorg
 • Legt de afspraken vast door middel van contracten
 • Ondersteunt bij het beheren van het budget
 • Bemiddelt met zorgorganisaties
 • Vraagt, indien nodig, de gewenste hulpmiddelen aan (in samenwerking met erkende ergo-therapeut)
 • Ondersteunt bij aanvragen die betrekking hebben op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • Begeleidt bij beroepsprocedures / bezwaarschrift
 • Geeft juridisch advies bij dreigende wilsonbekwaamheid
 • Geeft psycho-educatie aan mantelzorgers en hun omgeving

Hoe kunt u hulp aanvragen?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via

023 – 5100 300

of ons contactformulier invullen. Wij nemen dan binnen één werkdag contact met u op. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

DIRECT ZORG AANVRAGEN

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT