Mantelzorg

Mantelzorg2019-01-17T14:05:44+00:00

Mantelzorg is het fundament van onze gezondheidszorg. Ongeveer 75% van de zorg in ons land wordt verleend door mantelzorgers.

FlexiCura volgt de definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld:
“Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.”

Visie FlexiCura op mantelzorg

Een mantelzorger kiest er niet altijd vrijwillig voor om zorg te verlenen: het overkomt je. Je rolt erin omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers verlenen soms 24 uur per dag zorg en kunnen de zorg niet zomaar beëindigen. Daarnaast verrichten ze verschillende werkzaamheden van huishoudelijk werk, administratie en verpleging, tot het bieden van emotionele steun.

Mantelzorg en professionele zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen het concept van vraaggerichte zorgverlening bij FlexiCura heeft mantelzorg dan ook een duidelijke plaats. Zowel voor de cliënt en mantelzorger alsook voor FlexiCura is het van belang dat de mantelzorger betrokken blijft bij de zorgverlening.Vanuit de doelstelling om cliënten zo lang mogelijk de regie over hun leven te laten voeren heeft FlexiCura in samenspraak met de cliëntenraad beleid ontwikkeld om de mantelzorgers actief bij het zorgverleningproces te betrekken.  Mantelzorgers spelen in de meeste situaties (cliëntensysteem), waarin formele zorg is ingezet, een belangrijke rol. Het kan de kwaliteit van leven van cliënten ten goede komen als naast professionele zorg, de mantelzorg een rol kan blijven spelen op een aanvaardbaar niveau. Dat wil zeggen met waarborging van de kwaliteit van zorg en zodanig dat mantelzorgers niet overbelast raken.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT