Kwaliteitsaudit ten behoeve van HKZ-certificaat glansrijk doorstaan

Vanaf 2012 is Haarlem Regenbooggemeente. Regenboogbeleid is erop gericht om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten. Wetgeving en regels hebben hier al een hoop aan bijgedragen. Omdat acceptatie nog steeds niet volledig gerealiseerd is, heeft het Ministerie van OCW besloten een aantal gemeenten gedurende drie jaar tot Regenbooggemeente te benoemen. In deze gemeenten dient een scala aan activiteiten te worden georganiseerd die de acceptatie van homoseksualiteit ten goede komt.

De gemeente Haarlem heeft zich daar aan verbonden en dat geldt ook voor de samenwerkingspartners: COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.

De gemeente en de partners in het regenboogbeleid menen dat het zinvol is om in 2016 op een aantal terreinen ambassadeurs aan te stellen die homo-emancipatiebeleid en de acceptatie van seksuele diversiteit op de agenda zetten en daar positieve aandacht voor vragen. Hiervoor is een aantal mensen gepolst en zij zijn bereid gevonden deze rol op zich te nemen.

De terreinen en ambassadeurs zijn:

•   ouderen         Rineke Mesman; bereikbaar op:  023-5315842 of rm@bdkennemerland.nl

•   migranten      Hugo Belloni; bereikbaar op: 06-14610518 of hugo.belloni@gmail.com

Wat kunt u van de ambassadeurs verwachten?

Zij denken mee over een effectieve aanpak van homo-emancipatie, voeren dat voor een deel uit, signaleren knelpunten en verzamelen en delen best practices. Zij hebben een achterban en/of beroepspraktijk om de ideeën en plannen bespreekbaar te maken en ten uitvoer te brengen. Zij hopen en vertrouwen op die manier effectief bij te dragen aan de acceptatie van seksuele diversiteit.

Wilt u het gesprek aan gaan met de ambassadeurs en/of helpen de thematiek voor het voetlicht te krijgen en bespreekbaar te maken? Schroom dan niet om contact met hun op te nemen.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT
2019-01-25T09:18:31+00:00