Kwaliteitskeurmerk (HKZ)

Kwaliteitskeurmerk (HKZ)2019-01-17T14:07:04+00:00

FlexiCura is sinds 2007 HKZ-gecertificeerd. Dit keurmerk, te vergelijken met het internationaal bekende ISO-certificaat, biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, een landelijk erkende organisatie die kwaliteitsnormen voor zorginstellingen opstelt.

Zorginstellingen moeten kwaliteit bieden bij het hele zorgproces. Het gaat dan om de kwaliteit van de indicatiestelling en intake van de cliënt, om goede zorgverlening en om evaluatie van de geleverde zorg. Zorginstellingen moeten hierbij letten op:

  • het bewaken van het professioneel handelen
  • de communicatie over het zorgproces
  • registratie van activiteiten en zorgprocessen

Ook moet een zorginstelling alle ondersteunende processen goed regelen. Ondersteunende processen zijn zaken die niet direct te maken hebben met de zorgverlening, maar die een organisatie wel moet regelen om de zorgverlening goed te laten verlopen. Het gaat dan om bijvoorbeeld beleid en organisatie, personeel, huisvesting en onderzoek.

De normen van het HKZ Keurmerk voldoen aan de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen, de ISO 9001:2015. Een goedgekeurde organisatie krijgt een certificaat voor drie jaar en wordt elk jaar getoetst.

In 2018 heeft FlexiCura de hercertifcering glansrijk behaald. In 2019 zal FlexiCura opnieuw beoordeeld worden op behoud van het certificaat.

Voor meer informatie over de HKZ.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT