Cliëntenraad

Cliëntenraad2020-07-08T08:16:09+00:00

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is sinds 1996 van toepassing op alle aanbieders van zorg. Deze wet regelt dat elke zorginstelling een cliëntenraad moet hebben die de belangen van de cliënten behartigt en de kwaliteit van zorg voor de cliënt waarborgt.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Momenteel bestaat de cliëntenraad uit 4 vrijwilligers die affiniteit met de zorg hebben. Er wordt naar gestreefd om de samenstelling van de raad een representatieve afspiegeling van de maatschappij te laten zijn.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad komt maandelijks bijeen en heeft regelmatig overleg met de directeur van FlexiCura om de gemeenschappelijke belangen van alle thuiswonende cliënten van FlexiCura zo goed mogelijk te behartigen. De cliëntenraad adviseert de directeur, gevraagd en ongevraagd. In het algemeen over beleid en over allerlei specifieke taken van de thuiszorg met als doel, de organisatie cliëntgerichte en goede diensten te laten leveren. Dit alles vanuit het perspectief van de cliënt zelf en zijn of haar ervaringen. Over een aantal belangrijke zaken heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht.

Wat kunt u doen?

De cliëntenraad stelt het zeer op prijs als u de raad zou willen informeren over zaken betreffende de zorg die u ontvangt of die naar uw mening wel beter zouden kunnen of misschien wel anders.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

U kunt een mail zenden naar clientenraad@flexicura.nl of een brief sturen naar: Cliëntenraad FlexiCura, Postbus 6166, 2001 HD Haarlem.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT