Loading...
Kwaliteit2019-01-29T15:05:09+00:00

Daarom besteden wij continu aandacht aan cliëntervaringen en zorgevaluaties.
Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten halfjaarlijks geëvalueerd.

Indien u als cliënt of belangenbehartiger ideeën of suggesties heeft met betrekking tot
het verbeteren van de zorgverlening, vernemen wij dit graag van u

Algemene doelen

De algemene doelen ten aanzien van de kwaliteit van FlexiCura zijn:

  • het verhogen van de kwaliteit van zorg voor de cliënt;

  • het verhogen van de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering;

  • het verhogen van de kwaliteit van de zorgverlening door de medewerker.

Deze algemene doelen worden jaarlijks vertaald naar concrete, meetbare doelstellingen en per kwartaal geëvalueerd.

Ervaringen van cliënten

Verhaal van Mw. Prins
Verhaal van Dhr. en Mw. Visser
Ingezonden brief

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT