Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet2020-07-06T14:29:59+00:00

Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunt u thuis verpleging en/of verzorging krijgen als er geneeskundige zorg nodig is of als het risico daarop hoog is. Het gaat hierbij om uw gezondheidssituatie die snel kan veranderen en/of verslechteren

Indicatie verpleging en verzorging via de Zorgverzekeringswet

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en maakt in overleg met u een zorgleefplan, waarin de gewenste interventies en resultaten vermeld staan.

De wijkverpleegkundige bekijkt eerst welke geneeskundige zorg nodig is. Daarnaast bespreekt de wijkverpleegkundige met u en uw naasten of andere ondersteuning een rol kan spelen en wat de wensen in deze zijn.

Kosten

De zorgverlening op basis van de, door de wijkverpleegkundige, geïndiceerde zorg is gratis. Oftewel uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten die binnen de basisverzekering vallen.

Uw verzekeraar kan daarnaast extra ondersteuning en/of bepaalde hulpmiddelen vergoeden. Deze kosten vergoedt uw verzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent.

Welke extra kosten u vergoedt krijgt, kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. U vindt deze informatie ook terug in de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Wij hebben kennis van alle actuele wetten en regels en maken graag voor u in een persoonlijk gesprek een overzicht van welke kosten u in uw situatie betaalt voor onze zorg en services.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT