Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet2019-01-23T09:45:31+00:00

Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunt u thuis verpleging en/of verzorging krijgen als er geneeskundige zorg nodig is of als het risico daarop hoog is. Het gaat hierbij om uw gezondheidssituatie die snel kan veranderen en/of verslechteren

Indicatie verpleging en verzorging via de Zorgverzekeringswet

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie en maakt in overleg met u een zorgleefplan, waarin de gewenste interventies en resultaten vermeld staan.

De wijkverpleegkundige bekijkt eerst welke geneeskundige zorg nodig is. Daarnaast onderzoekt de wijkverpleegkundige of andere ondersteuning een rol kan spelen en legt contact met andere disciplines zoals het sociale wijkteam en/of de gemeente voor het stellen van een indicatie voor hulp bij het huishouden.

Kosten

De zorgverlening op basis van de, door de wijkverpleegkundige, geïndiceerde zorg is gratis. Oftewel uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten die binnen de basisverzekering vallen.

Uw verzekeraar kan daarnaast extra ondersteuning en/of bepaalde hulpmiddelen vergoeden. Deze kosten vergoedt uw verzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent.

Welke extra kosten u vergoedt krijgt, kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. U vindt deze informatie ook terug in de voorwaarden van uw aanvullende verzekering.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT