Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg2019-01-29T14:50:48+00:00

De Wet langdurige zorg is er voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om burgers met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperkingen of cliënten met een psychische stoornis.

De Wet langdurige zorg is er voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om burgers met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke beperkingen of cliënten met een psychische stoornis.

Indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz-indicatie dient aangevraagd te worden bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ kijkt of u voldoet aan de criteria die in de wet gesteld zijn.

Welke zorg kunt u via de Wlz ontvangen?

Met een Wlz-indicatie kunt u kiezen voor een opname in een verpleeghuis. Indien u via de Wlz thuis zorg wilt ontvangen, heeft u de keuze uit:

  • Volledig Pakket Thuis (VPT): met een volledig pakket thuis krijgt u zorg thuis met als uitgangspunt dat u dezelfde zorg krijgt, die u zou hebben gekregen bij een opname in een verpleeghuis zoals verpleging, verzorging, begeleiding, hulp bij het huishouden en hulp bij de maaltijd.
  • Modulair Pakket Thuis (MPT): bij een modulair pakket thuis krijgt u verpleging, verzorging en/of begeleiding thuis. De uren zijn gebaseerd op de Wlz indicatie. U kunt er voor kiezen om alle producten bij één thuiszorgorganisatie af te nemen en/of voor een gedeelte van de zorg een PGB aan te vragen.
  • Persoonsgebonden Budget (PGB): Met een persoonsgebonden budget organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af.  Het PGB wordt gestort bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder betaald wordt.

Eigen bijdrage Wlz

Heeft u een Wlz-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Ook als u ervoor kiest om de zorg thuis te ontvangen.

De eigen bijdrage is verschillend bij een opname, een VPT en een MPT.

Voor meer informatie en een berekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT