PersoonsGebonden Budget

PersoonsGebonden Budget2019-01-29T14:59:07+00:00

Een PersoonsGebonden Budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt regelen / betalen. Een PGB kunt u verkrijgen op basis van een indicatie. Het PGB wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als cliënt sluit u een contract af met de zorgverlener waarbij een zorg- of hulpbeschrijving toegevoegd wordt. Uitbetaling van het budget vindt plaats via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) als het contract tussen zorgvrager en zorgverlener goedgekeurd is.

PGB en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor begeleiding individueel en hulp bij het huishouden is het mogelijk om een PGB aan te vragen bij de gemeente. De aanvraag en de toekenning in deze verloopt per gemeente verschillend, mede afhankelijk van de door de raad vastgestelde regels in deze.

PGB en de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en persoonlijke verzorging thuis krijgt u via de Zorgverzekeringswet. De vergoeding ervan is opgenomen in het basispakket. Indien u een PGB voor deze diensten wenst, kunt u dit aanvragen bij uw zorgverzekeraar.

PGB en de Wet langdurige zorg (Wlz)

Het PGB vanuit de Wlz is voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben en niet in een reguliere instelling opgenomen willen worden. Er dient wel een opname indicatie (een zogenaamd zorgzwaartepakket, ZZP) gesteld te zijn door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Meerdere PGB’s tegelijk

Het is ook mogelijk dat u meerdere PGB’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u een indicatie heeft voor hulp bij het huishouden, begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een PGB van de gemeente (Wmo) én de zorgverzekeraar (Zvw).

De PGB-adviseur van FlexiCura ondersteunt u graag bij het aanvragen van uw PGB-indicatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ons kantoor bellen op (023) 5100300. Heeft u liever dat wij contact met u opnemen, vul dan het contactformulier in.

Ook kunt u kijken bij: Servicepaspoort

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT