Geïndiceerde zorg

Geïndiceerde zorg2020-07-08T08:39:53+00:00

Geïndiceerde zorg is professionele medische zorg en ondersteuning, waarvoor een indicatiebesluit is vereist.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in de kosten die wij rekenen zodat u vooraf weet wat u voor uw zorg moet betalen en welke vergoeding u daarvoor kunt krijgen. In een kostenoverzicht werken wij graag voor u uit wat u in uw situatie voor de zorg en/of services betaalt.

Het bedrag dat u uiteindelijk zelf voor uw zorg moet betalen is van de volgende factoren afhankelijk:
de wet waaronder uw zorg valt: WMO/WLZ/ZVW; de hoogte van uw indicatie en uw verzekeringspolis (restitutie of een natura polis).

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten die op basis van een indicatie voor verpleging en verzorging gemaakt worden. Daarnaast kunnen er een aantal uitgaven, gemaakt in verband met chronische ziekte, als bijzondere kosten bij de belastingaangifte opgevoerd worden.

Voor de zorg- en dienstverlening op basis van een Wlz- of Wmo- indicatie wordt door het CAK een eigen bijdrage berekend. Het verzamelinkomen van u en uw partner bepalen de hoogte van de eigen bijdrage. Via de site van het CAK is het mogelijk om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

Wij lichten graag toe in een persoonlijk gesprek welke kosten u in uw situatie betaalt voor onze zorg en services.

Contact opnemen

Wenst u meer informatie of een persoonlijk advies dan kunt u contact opnemen op 023-5100300 of het contactformulier invullen. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl

CONTACT