Menu

Palliatieve zorg

FlexiCura biedt professionele hulp in de eigen, vertrouwde, huiselijke omgeving met respect voor de thuissituatie en in nauw overleg met de cliënt. FlexiCura kan door haar flexibele werkwijze in vrijwel iedere situatie een passende oplossing bieden.

 

Wat is Palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is gericht op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting.
Intensieve palliatieve thuiszorg kan worden ingezet bij terminale cliënten die er in een vergevorderd stadium van hun ziekte voor kiezen om thuis te blijven. Door middel van palliatieve zorg wordt getracht een continue en totale zorg te bereiken die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht.

 

Wie komt er bij u thuis?
Bij deze intensieve vorm van verpleging zijn het gediplomeerde verpleegkundigen of verzorgenden die er bij de cliënt thuis voor zorgen dat de laatste fase thuis doorgebracht kan worden.

Onze medewerkers beschikken over een verklaring omtrent gedrag, zijn geschoold en zeer betrokken.  

 

Wat zijn de kosten?
Onze zorg kan worden ingezet op basis van een Zorg In Natura indicatie, via een PGB of op particuliere basis. In het geval van een Zorg In Natura indicatie en een PGB heeft u alleen te maken met een eigen bijdrage. Kijk voor meer informatie bij Financieringsvormen.

Als er sprake is van terminale zorg, wordt alle zorg vanuit de indicatie gefinancierd. Wij dragen zorg voor de aanvraag van de indicatie en zetten de zorg binnen 4 uur in.

 

Hoe kunt u hulp aanvragen?
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 
023-5100300 of ons contactformulier invullen, wij nemen dan binnen
1 werkdag contact met u op. U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nl.