Menu

Ziekenhuis

Wilt u zorg aanvragen? Neem contact met ons op 023-5100300.

FlexiCura is goed bereikbaar. We zijn in staat met directe ingang zorg in te zetten. Tevens zorgen wij voor de indicatiestelling en directe zorginzet.

FlexiCura levert huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding, nachtzorg en 24 uurs zorg.

We zijn in de gelegenheid om de zorg te leveren via de Wmo, de Wlz, de Zvw, een PGB of Particulier.

Palliatieve zorg
Voor cliënten in de laatste levensfase leveren wij 24-uurszorg, nachtzorg, gespecialiseerde verpleging en korte of langere zorgmomenten overdag.
Wij beschikken over een eigen depot van (morfine)pompen zodat er zeer snel gehandeld kan worden wanneer pijnbestrijding noodzakelijk is.

Bereikbaarheid 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 023-5100300 of ons aanvraagformulier invullen, wij nemen dan contact met u op.
U kunt ook mailen naar thuiszorg@flexicura.nlDownloads