Menu

Verwijzers

FlexiCura levert huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding, nachtzorg en 24 uurs zorg.

FlexiCura is goed bereikbaar. Wij zetten de zorg direct in en kunnen tevens zorgdragen voor de indicatiestelling. 

We zijn in de gelegenheid om de zorg te leveren via de Wmo, de Wlz, de Zvw, een PGB of Particulier.

Wilt u zorg aanvragen? Neem contact met ons op 023 5100300.Downloads