Menu

Kwaliteit

FlexiCura hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Daarom besteden wij continu aandacht aan cliëntervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten halfjaarlijks geëvalueerd.

Indien u als cliënt of belangenbehartiger ideeën of suggesties heeft met betrekking tot het verbeteren van de zorgverlening, vernemen wij dit graag van u.

Algemene doelen
De algemene doelen ten aanzien van de kwaliteit van FlexiCura zijn:
  • het verhogen van de kwaliteit van zorg voor de cliënt;
  • het verhogen van de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering;
  • het verhogen van de kwaliteit van de zorgverlening door de medewerker.

Deze algemene doelen worden jaarlijks vertaald naar concrete, meetbare doelstellingen en per kwartaal geëvalueerd.