Menu

Bedrijfsinformatie

FlexiCura is een Besloten Vennootschap opgericht begin 1998. FlexiCura hanteert het besturingsmodel met één bestuurder en een Raad van Commissarissen en volgt de principes van de Zorgbrede Governance Code en de Wet Toelating Zorginstellingen.

Bij FlexiCura werken ongeveer 320 vakkundige medewerkers, zowel huishoudelijk medewerkers, als verzorgenden en (gespecialiseerd) verpleegkundigen.

Samen met de medewerkers op kantoor zorgen zij ervoor dat u kwalitatief goede zorg ontvangt op het moment dat u dat wenst. FlexiCura is een organisatie met weinig overhead (lage organisatiekosten), korte lijnen en een gezonde bedrijfsvoering.

 

Het DNA van FlexiCura 

Het DNA van FlexiCura laat zich omschrijven in een aantal kernwoorden.

* Passie   

* Snel  

* Verantwoordelijk

* Vrijheid

* Trots 

* Betrokken

* Zorgvuldig 

* Flexibel  

* Creatief

* Helder 

* Concurrerend   

* Bruisend 

 

 

Zelfevaluatie 

Om de kwaliteit van zorg te borgen voert FlexiCura jaarlijks een zelfevaluatie uit gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2015 VVT.

Vanuit deze evaluatie wordt een ontwikkelplan met verbeteracties opgesteld.