Menu

Financieringsvormen

In Nederland is het mogelijk via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geïndiceerd te worden voor zorg.

Op het moment dat u in aanmerking komt voor een indicatiebesluit kunt u deze aanvragen in de vorm van Zorg In Natura (ZIN) of een PersoonsGebonden Budget (PGB).

Bij FlexiCura “ingekochte” zorg kan op diverse manieren betaald worden, namelijk:

  • Via Zorg In Natura (ZIN)
  • Vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB)
  • Particulier

Een combinatie van de verschillende financieringsvormen behoort ook tot de mogelijkheden.